Kino Máj doksy
Promítáme každé úterý
a sobotu
Městská knihovna doksy
OTEVŘENO PONDĚLÍ | STŘEDA | ČTVRTEK

Navštivte městskou knihovnu Doksy!

Museum Čtyřlístek
OTEVŘENO ÚT - NE

Stálá expozice o vývoji časopisu Čtyřlístek

27listopad
Měks

Výběrové řízení na pozici „Kulturní referent“

Nabízíme pracovní pozici referenta kultury a cestovního ruchu. Pokud Vám tato dvě slova něco říkají, čtěte dál! Hledáme nového člena týmu, který se musí připravit na všechno! Od zpěváků, kapel, přes stánkaře, zázemí kulturní akce, propagaci, rozvoj cestovního ruchu po oblékání do kostýmů, moderování akce, koordinaci příprav a realizaci festivalů, koncertů, divadel, besed, výstav, slavností a dalších společensky kulturních akcí.

Ředitelka Městského kulturního střediska Doksy vyhlašuje výběrové řízení na funkci

Kulturní referent

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

-          Příprava a realizace kulturních akcí, jejich koordinace a závěrečné hodnocení

-          Práce v rámci rozvoje cestovního ruchu v regionu

-          Případné zajišťování provozu v muzeu, knihovně a infocentru

-          Realizace aktivit organizace
 

Místo výkonu práce: Doksy

Platové zařazení: 8. platová třída (dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

 

Zákonné předpoklady: státní občan ČR nebo fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt; dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání českého jazyka

 

Kvalifikační předpoklady: minimálně SŠ vzdělání zakončené maturitou (nejlépe v oblasti cestovního ruchu, marketingu, organizace volného času apod.)

 

Jiné požadavky:

Ø  kreativita a tvůrčí předpoklady

Ø  praktické zkušenosti s přípravou a koordinací kulturních akcí

Ø  organizační předpoklady, schopnost plánování a koordinace

Ø  samostatnost a flexibilita, schopnost týmové práce

Ø  dobré komunikační a vyjednávací dovednosti

Ø  výborná znalost práce na PC (především internet)

Ø  orientace v oblasti kultury a všeobecný kulturní přehled

Ø  znalost regionu Máchův kraj výhodou

Ø  řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič

 

Písemně zašlete:

  • přihlášku, která obsahuje: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, kontaktní adresu, telefon, e-mail
  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
  • Text: Proč jsem ten pravý / ta pravá právě já? (maximálně 1 strana formátu A4, velikost písma: 11, řádkování: 1,5)

·         výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)

  • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

 

K výběrovému řízení budou přijaty pouze přihlášky podané do uvedeného termínu a doložené kompletními doklady.

 

Předpokládaný nástup do funkce: 01. 01. 2018, případně po dohodě

Informace: www.kulturadoksy.cz, kontaktní osoba: zástupce ředitele Petr Hozák, tel.: 775 38 38 78, email: hozak@kulturadoksy.cz

Přihlášky podejte v termínu do 18. 12. 2017 do 12:00 hod. na adresu:

Městské kulturní středisko Doksy, Valdštejnská 251, 472 01 Doksy

 

Obálku označte textem: „Výběrové řízení na pozici Kulturní referent“.

 

 

zpět na seznam článků

Kontakt

Valdštejnská 251
472 01 Doksy

Tel.: +420 735 128 330

Otevírací doba Infocentra

 

PONDĚLÍ - PÁTEK
     900 - 1200    
13
00 - 1700

SOBOTA
     900 - 1200    

 

TELEFON INFOCENTRUM:
+420 487 872 067

+420 739 310 010

EMAIL:
info@infodoksy.cz